Accueil Raccord ORFS 1
Raccords ORFS tube x tube 1
Ecrou ORFS
EORFS
D. tube DN Filetage ORFS M Référence Désignation
6
8-10
10
12
14-15-16
15
16
18-20
20
22-25
25
28-30-32
30
32
35-38
38
9/16"-18
11/16"-16
11/16"-16
13/16"-16
1"-14
1"-14
1"-14
1"3/16-12
1"3/16-12
1"7/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
1"11/16-12
1"11/16-12
2"-12
2"-12
04
06
06
08
10
10
10
12
12
16
16
20
20
20
24
24
EORFS916X6
EORFS1116X8
EORFS1116X10
EORFS1316X12
EORFS1X14
EORFS1X15
EORFS1X16
EORFS1-316X18
EORFS1-316X20
EORFS1-716X22
EORFS1-716X25
EORFS1-1116X28
EORFS1-1116X30
EORFS1-1116X32
EORFS2X35
EORFS2X38

 

 

 

 

 

 

Ecrou

ORFS

Bouchon mâle ORFS
BMORFS 
D. tube DN
Filetage ORFS
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16"-18
11/16"-16
13/16"-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
BMORFS916
BMORFS1116
BMORFS1316
BMORFS1
BMORFS1-316
BMORFS1-716
BMORFS1-1116
BMORFS2

 

 

Bouchon mâle ORFS

 
Contre-écrou ORFS
CORFS 
D. tube DN
Filetage ORFS
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16"-18
11/16"-16
13/16"-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
CORFS916
CORFS1116
CORFS1316
CORFS1
CORFS1-316
CORFS1-716
CORFS1-1116
CORFS2

Contre-écrou ORFS

Manchette à braser ORFS
MORFS 
D. tube DN Filetage ORFS M Référence Désignation
6
8-10
10
12
14-15-16
15
16
18-20
20
22-25
25
28-30-32
30
32
35-38
38

9/16"-18
11/16"-16
11/16"-16
13/16"-16
1"-14
1"-14
1"-14
1"3/16-12
1"3/16-12
1"7/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
1"11/16-12
1"11/16-12
2"-12
2"-12

04
06
06
08
10
10
10
12
12
16
16
20
20
20
24
24
MORFS916X6
MORFS1116X8/10
MORFS1116X10
MORFS1316X12
MORFS1X14
MORFS1X15
MORFS1X16
MORFS1-316X18
MORFS1-316X20
MORFS1-716X22
MORFS1-716X25
MORFS1-1116X28
MORFS1-1116X30
MORFS1-1116X32
MORFS2X35
MORFS2X38

 

 

 

 

 

 

Manchette ORFS

Bouchon femelle ORFS
BFORFS 
D. tube DN
Filetage ORFS
M Référence Désignation
6
8-10
12
14-15-16
18-20
22-25
28-30-32
35-38
9/16"-18
11/16"-16
13/16"-16
1"-14
1"3/16-12
1"7/16-12
1"11/16-12
2"-12
04
06
08
10
12
16
20
24
BFORFS916
BFORFS1116
BFORFS1316
BFORFS1
BFORFS1-316
BFORFS1-716
BFORFS1-1116
BFORFS2

 

 

Bouchon femelle ORFS

1 2
Adaptateur de réduction ORFS femelle x mâle
RF x RMORFS 
D. tube 1
D. tube 2
Filetage ORFS 1 Filetage ORFS 2
Module Référence Désignation
8-10
12
12
14-15-16
14-15-16
14-15-16
18-20
18-20
18-20
18-20
22-25
22-25
22-25
28-30-32
28-30-32
6
6
8-10
6
8-10
12
6
8-10
12
14-16
12
14-16
18-20
18-20
25
11/16"-16
13/16"-16
13/16"-16
1"-14
1"-14
1"-14
1.3/16"-12
1.3/16"-12
1.3/16"-12
1.3/16"-12
1.7/16"-12
1.7/16"-12
1.7/16"-12
1.11/16"-12
1.11/16"-12
9/16"-18
9/16"-18
11/16"-16
9/16"-18
11/16"-16
13/16"-16
9/16"-18
11/16"-16
13/16"-16
1"-14
13/16"-16
1"-14
1.3/16"-12
1.3/16"-12
1.7/16"-12
06-04
08-04
08-06
10-04
10-06
10-08
12-04
12-06
12-08
12-10
06-0
16-10
16-12
20-12
20-16
RF1116XRM916ORFS
RF1316XRM916ORFS
RF1316XRM1116ORFS
RF1XRM916ORFS
RF1XRM1116ORFS
RF1XRM1316ORFS
RF1-316XRM916
RF1-316XRM1116
RF1-316XRM1316
RF1-316XRM1
RF1-716XRM1316
RF1-716XRM1
RF1-716XRM1-316
RF1-1116XRM1-316
RF1-1116XRM1-716

Adaptateur de réduction

femelle x mâle ORFS